Sportovní kroužky

ZŠ Ostrčilova

Sportovní kroužek pro děti ve věku 4 - 6 let bude probíhat každé pondělí od 16:00 hod. do 17:00 hod.

Cena: 2400 Kč/pololetí

Cena zahrnuje: trenéry, vybavení, pronájem tělocvičny

Cena nezahrnuje: úrazové pojištění

Termín: 1. pololetí říjen 2023 - leden 2024, první trénink 9. 10. 2023, 2. pololetí únor 2024 - červen 2024

Tréninky: 30 tréninků, 15 tréninků za pololetí.

Místo konání: ZŠ Ostrčilova, Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Co Vaše děti čeká?

Zábavné tréninky pod vedením trenérů, kteří mají bohaté zkušenosti s dětmi. Tréninky budou rozmanité s všeobecným sportovním programem - atletika, míčové sporty, gymnastika, pohybové hry a to vše ve formě zábavy.

ZŠ F.Formana

Sportovní kroužek pro děti ve věku 4 - 6 let bude probíhat každé úterý od 16:00 hod. do 17:00 hod.

Cena: 2400 Kč/pololetí

Cena zahrnuje: trenéry, vybavení, pronájem tělocvičny

Cena nezahrnuje: úrazové pojištění

Termín: 1. pololetí říjen 2023 - leden 2024, první trénink 9. 10. 2023, 2. pololetí únor 2024 - červen 2024

Tréninky: 30 tréninků, 15 tréninků za pololetí.

Místo konání: ZŠ F. Formana, Fr. Formana 268/45, Ostrava - Dubina 730 00

Co Vaše děti čeká?

Zábavné tréninky pod vedením trenérů, kteří mají bohaté zkušenosti s dětmi. Tréninky budou rozmanité s všeobecným sportovním programem - atletika, míčové sporty, gymnastika, pohybové hry a to vše ve formě zábavy.